16/05/1988 tarih ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin Esaslarına Uygun Olarak Kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Kurum Arşivi’nin Görevleri;

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde mevcut arşiv malzemesini tespit etmek ve ayırmak,

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde mevcut arşiv malzemesini ve arşivlik malzemeyi korumak, kayba uğramasını önlemek,

Arşiv malzemesini uygun koşullarda saklamak ve araştırmaya hazır hale getirmek,

Ayıklama ve imha işlemlerini usul ve esaslarına uygun olarak yerine getirmek,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Evrak Kayıt-Takip Otomasyon Programının oluşturulması ve arşivlemenin dijital ortamda yapılması konusunda çalışmalar yapmak,

Birimlerdeki evrak işleyişinin zamanında, eksiksiz ve kontrollü yapılmasını sağlamak,

Her koşulda işin devamını sağlamak,

Dosyalamanın, dolayısıyla arşivlemenin tüm birimlerde standartlaşmasını sağlamak,

Gelişmelere, teknolojiye ayak uydurmak,

Düzenli, programlı ve güvenli çalışmaya dayalı iş disiplinini oluşturmak.

Her yıl içerisinde üniversitenin arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgilerini içeren “Arşiv Faaliyet Raporu” nu hazırlamak ve müteakip takvim yılının Ocak ayında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne göndermektir.

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016