Ayıklama ve İmha Komisyonu

Rektörlük
Fakülteler
Enstitüler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
Araştırma Merkezleri
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 67 
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top