BAİBÜ Kurum Arşivi

BAİBÜ Kurum Arşivi, Rektörlük binası bodrum katında, 110 metrekare alana, compact arşiv dolapları döşenerek kurulmuştur. Dolapların kapasitesi, 8 cm’lik klasörlerden toplam 10.500 adettir.  Rektörlük İdari birimlerimizin arşivlerinde 5 yılını dolduran arşiv malzemelerinin devri yapılmaktadır.

 

1             BAİBÜ KURUM ARŞİVİNİN GÖREVLERİ SUNUM DOSYASI

2             BAİBÜ KURUM ARŞİVİ SUNUM DOSYASI

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 67 
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top