Üniversite Arşivleri Hakkında

  Üniversitelerin birimlerinin çalışmalarını yaparken kendilerinin ürettikleri ya da kendilerine gelen ve üniversite mensubu bilim adamlarının araştırmaları sonucunda ürettikleri -tarihi, biçimi ve üzerinde kayıtlı olduğu materyal ne olursa olsun-  belgeler topluluğuna Üniversite Arşivi denir.

 

 

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 67 
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top