Yönetmelik ve Formlar

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (18 Ekim 2019 Tarihli)
Yönetmelik Ekleri
1-Dosya/Klasör İstek Formu
2-Dosya/Klasör İçerik Listesi
3-Dosya/Klasör Etiketi
4- Arşiv Belgesi Devir-Teslim Envanter Formu
5- İmha Listesi